Partners

Onze partners

Verbonden door de wil om steun aan het talent en de opleiding in België te bewerkstelligen, heeft het SofinaBoël Fonds structurele samenwerkingsakkoorden aangegaan met andere organisaties, gekend voor hun uitmuntendheid op dit gebied.

Wij danken onze partners die, dankzij hun ervaring en het efficiënte werk op het terrein bij de preselectie van onze laureaten, helpen om de impact van onze actie te versterken en een grote diversiteit binnen de doelgroepen te bewerkstellingen.