Hoe dient men een dossier in om zich kandidaat te stellen?

Het SofinaBoël Fonds werkt samen de Koning Boudewijnstichting (KBS) voor de selectie van de beursstudenten. Meer weten +

ALGEMENE INLICHTINGEN

SofinaBoël Fonds

Florence Legein
B: 02/549 07 25
M: 0477/425 926
E : florence.legein@sofinaboel.be

SPECIFIEKE INFORMATIE

Koning Boudewijnstichting

Greta Lopez
B: 02/549 03 71
Email : lopez.g@Kbs-frb.be

STEUN AAN JONGE, GETALENTEERDE SCHOLIEREN MET EEN BESCHEIDEN SOCIAALECONOMISCHE ACHTERGROND UIT LUIK, LA LOUVIERE OF ANTWERPEN, VOOR EEN GESLAAGDE OVERGANG NAAR HOGERE OF UNIVERSITAIRE STUDIES

In 2012 heeft het SofinaBoël Fonds besloten een initiatief ten voordele van scholieren op te starten. Dit kwam er na de eenvoudige vaststelling dat de toegang tot het hoger onderwijs sinds enkele jaren gedemocratiseerd is, maar niet de slaagkansen. Statistisch bekeken zijn de kansen op succes van jongeren uit een bescheiden sociaaleconomisch milieu merkelijk lager. Velen van hen zijn talentrijk op verschillende vlakken. Zij lopen echter het risico hun talenten onvoldoende te gebruiken indien zij niet de nodige hulp krijgen.

Het objectief van het programma « Boost voor Talenten » is het versterken van de vaardigheden van getalenteerde jongeren uit een onstabiel milieu, zodat zij zowel op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling als op het vlak van hun studies een opmerkelijke vooruitgang zouden maken. Het programma ambieert dat deze jongeren, in functie van hun competenties en interesses, toegang krijgen tot hogere studies en daar ook in slagen. Zo stellen zij een voorbeeld voor zowel hun familiale omgeving als de schoolgemeenschap.

Het SofinaBoël Fonds opteerde voor de steden Luik en Antwerpen omdat deze beide grote steden een volledige waaier aan universitaire opleidingen bieden.

De steun die aan iedere jongere geboden wordt, is gespreid over 4 jaar en verloopt als volgt:

  • Jaar 1 : maximaliseren van de slaagkansen en werken aan zelfkennis
  • Jaar 2 : professionele oriëntatie, zelfontplooïng en mentoraat
  • Jaar 3 : springplank naar het hoger onderwijs
  • Jaar 4 : opvolging met het oog op het slagen in het eerste jaar van het hoger onderwijs